1/10/2022, Dissabte
2/10/2022, Diumenge
8/10/2022, Dissabte
9/10/2022, Diumenge
14/10/2022, Divendres
 • 19:30 h.
  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CF BLANCA SUBUR

  NOU PINS VENS (sala de juntes)
  ORDRE DEL DIA:
  1- Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2- Memòria temporada 2021-2022
  3- Estat econòmic
  4- Renovació de la Junta Directiva
  5- Precs i preguntes