Res per mostrar entre el 21/01/2021, Dijous i el 27/01/2021, Dimecres.